🤖 Nyhet: Var först med Karma AI - framtidens service, idag!
Läs mer här ->

Karmagrundare övergår till en ny roll som aktiv styrelseledamot

Karmalicious AB meddelar idag att Elsa Bernadotte, som varit med sedan start, har beslutat att lämna sin operativa roll som Vice VD och Operativ Chef och övergå till en mer strategisk roll som aktiv ägare och styrelseledamot.

Hjalmar Ståhlberg Nordegren, VD och medgrundare av Karma, uttrycker sin uppskattning för Elsas arbete: "Elsa har varit en av grundpelarna till Karma och vår framgång sedan dag ett. Hennes kompetens, entreprenörskap och ledarskap har varit ovärderligt, och en avgörande kraft i bolagets skapande, utveckling och tillväxt. Jag har full förståelse för hennes önskan att ta ett steg tillbaka från sin operativa roll och ser fram emot att ha hennes fortsatta engagemang som en aktiv och insiktsfull styrelseledamot."

"Resan med Karma har varit fantastisk och nästa fas ser än mer spännande ut. Vi har gått igenom mycket och idag står bolaget starkt, med en enorm potential och ett dedikerat team redo att leda Karma framgent. Det känns därför som en bra tidpunkt för denna förändring, där jag är trygg i vetskapen att de rätta förutsättningarna för bolagets framgång finns på plats. Jag ser fram emot att bidra som aktiv ägare och styrelseledamot,” säger Elsa Bernadotte, avgående Vice Vd och medgrundare på Karma.

Förändringarna träder i kraft med start februari.

För mer information, kontakta: Emma Kinnås, Head of Marketing
E-post: emma.kinnas@karma.life
Telefon: +46707334902

Om Karma

Karma, som grundades 2015, är en ledande aktör inom digitalisering av restaurang- och hotellbranschen som erbjuder innovativa lösningar för att förbättra service och öka lönsamheten. Med deras teknik kan kunder beställa och betala med mobilen, vilket effektiviserar serviceprocessen och skapar en smidigare upplevelse för både gäster och personal. Karma hjälper även till att minska matsvinn genom att göra det möjligt för restauranger att sälja överbliven mat. Genom att använda Karma, kan företag öka sin snittnota, stärka kundrelationer och dra nytta av nya marknadsföringsmöjligheter.


English version


Karmalicious AB is today announcing that Elsa Bernadotte, one of the co-founders, has decided to transition from her operational role as Deputy CEO and Chief Operating Officer to a more strategic position as an active owner and board member. 

Hjalmar Ståhlberg Nordegren, CEO and co-founder of Karma, expresses his gratitude for Elsa's contributions: "Elsa has been a cornerstone of Karma and our success from day one. Her expertise, entrepreneurial spirit, and leadership has been invaluable, playing a critical role in the company's creation, development, and growth. I understand and respect her desire to step back from her operational role and look forward to her continued involvement as an active and insightful board member."

"The journey with Karma has been incredible, and the next phase looks even more exciting. We have experienced a lot, and today the company stands strong, with immense potential and a dedicated team ready to lead Karma into the future. Therefore, it feels like the right time for this change, and I am confident in the knowledge that the right conditions for the company's success are in place. I look forward to contributing as an active owner and board member," says Elsa Bernadotte, outgoing Deputy CEO and co-founder at Karma.

The changes will take effect starting February.

For more information, please contact: Emma Kinnås, Head of Marketing
Email: emma.kinnas@karma.life
Phone: +46707334902


About Karma

Founded in 2015, Karma is a leading player in the digitalization of the restaurant and hotel industry, offering innovative solutions to enhance service and increase profitability. Their technology enables customers to order and pay with their mobile devices, streamlining the service process and creating a smoother experience for both guests and staff. Karma also helps reduce food waste by enabling restaurants to sell surplus food. By using Karma, businesses can increase their average bill, strengthen customer relationships, and benefit from new marketing opportunities.

January 15, 2024
Pressrelease
Emma Kinnås
Genom att klicka på “Tillåt”, så godkänner du att cookies sparas på din enhet för att hjälpa oss förbättra sidupplevelsen, analysera trafik och anpassa vår marknadsföring. Du kan ändra dina inställningar eller återkalla ditt samtycke genom att klicka på "Inställningar". Läs mer i vårIntegritetspolicy