🤖 Nyhet: Var först med Karma AI - framtidens service, idag!
Läs mer här ->

AI-rekommendationer för en personlig gästupplevelse

Nu introducerar Karma personliga AI-rekommendationer som är skräddarsydda för restauranggästernas unika smakprofil.
Tänk dig en bistroupplevelse där förslagen är anpassade efter gästernas unika önskemål. En win-win-situation som inte bara berikar upplevelsen utan även ökar restaurangens snittnota.

Karma är mer än bara en servicetjänst. Vi vill bidra till en ännu bättre relation mellan gästen och restaurangen genom att ständigt förbättra restaurangupplevelsen. 

Ta chansen att vara bland de första restaurangerna att erbjuda Karmas individuellt anpassade AI-rekommendationer. Tjänsten kommer att lanseras under 2024. Det finns 100 platser tillgängliga i vår Early Access-version, anmäl din restaurangs intresse redan idag.


"Karmas AI är inte bara en förändring; det är en revolution inom mat- och dryckesvärlden. Genom att skräddarsy förslag baserat på individuella preferenser, omdefinierar vi upplevelsen av att äta ute. Det handlar inte bara om att välja mat och dryck, utan om att upptäcka nya, spännande restauranger som talar direkt till din smak. Vi använder data från gästens profil för att besvara den eviga frågan: 'Vad och var ska vi äta ikväll?' Detta är framtidens sätt att uppleva mat - personligt, intuitivt och helt anpassat efter dig.”, säger Hjalmar Ståhlberg Nordegren, VD på Karma.

Karma är inte bara en del av dagens restaurangupplevelse, det är redan en del av framtidens. Genom att välja Karma tar du steget mot att göra varje måltid till en personlig framgång för dina gäster. Läs mer och testa Karma AI här.

Kontakt information
Emma Kinnås, Marketing & Partnership Manager
Mobil: +46707334902
E-post: emma.kinnas@karma.life

Om Karma
Karma omdefinierar restaurangbranschen med sin innovativa teknologi, som erbjuder skräddarsydda matupplevelser genom sin AI-baserade tjänst och andra digitala lösningar såsom onlinebeställning och betalning, samt bidrar till hållbarhet genom att minska matsvinn.
Restauranger som Miss Voon, Svenska Brasserier, Göteborgsfamiljen, Liseberg är några av de som använder sig av Karmas lösningar.

English version

Karma Launches AI Recommendations for a Personalized Guest ExperienceKarma now introduces personalized AI recommendations, tailored to restaurant guests' unique taste profiles.Imagine a bistro experience where suggestions are tailored to guests' unique desires. A win-win situation that not only enriches the experience but also increases the restaurant's average bill.Karma is more than just a service. We aim to contribute to an even better relationship between the guest and the restaurant by constantly improving the dining experience.Seize the opportunity to be among the first restaurants to offer Karma's individually tailored AI recommendations. The service will be launched in 2024. There are 100 spots available in our Early Access version, register your interest today.


"Karma's AI is not just a change; it's a revolution in the world of food and beverages. By tailoring suggestions based on individual preferences, we are redefining the experience of dining out. It's not just about choosing food and drinks, but about discovering new, exciting restaurants that speak directly to your taste. We use data from the guest's profile to answer the eternal question: 'What and where shall we eat tonight?' This is the future way of experiencing food - personal, intuitive, and completely tailored to you,” says Hjalmar Ståhlberg Nordegren, CEO of Karma.

Karma is not just a part of today's dining experience; it is already a part of the future. By choosing Karma, you take a step towards making each meal a personal success for your guests. Read more and test Karma AI here.


Contact information
Emma Kinnås, Marketing & Partnership Manager
Mobile: +46707334902
Email: emma.kinnas@karma.life

About Karma
Karma is redefining the restaurant industry with its innovative technology, offering tailor-made dining experiences through its AI-based service and other digital solutions such as online ordering and payment, while contributing to sustainability by reducing food waste.Restaurants like Miss Voon, Svenska Brasserier, Göteborgsfamiljen, Liseberg are some of those using Karma's solutions.

November 8, 2023
Serve
Emma Kinnås
Genom att klicka på “Tillåt”, så godkänner du att cookies sparas på din enhet för att hjälpa oss förbättra sidupplevelsen, analysera trafik och anpassa vår marknadsföring. Du kan ändra dina inställningar eller återkalla ditt samtycke genom att klicka på "Inställningar". Läs mer i vårIntegritetspolicy