🤖 Nyhet: Var först med Karma AI - framtidens service, idag!
Läs mer här ->

Karma Pay, smidig betalning möter personlig service

Stockholm, 22 september – Karma är stolta över att lansera Karma Pay, en efterlängtad funktion som är utformad för att förena enastående personlig service med smidiga betalningsalternativ. Med Karma Pay kan restauranger fortsätta att erbjuda uppskattad personlig service och samtidigt effektivisera betalningsprocessen som aldrig förr.

Karma Pay revolutionerar hur restauranger hanterar transaktioner. Personalen kan fortsätta ta beställningar och skapa minnesvärda interaktioner med gästerna. Karma Pay kliver sedan in med en rad robusta funktioner, inklusive möjligheten att enkelt dela upp notan mellan flera gäster och erbjuda olika betalningsmetoder för att passa varje gästs preferenser.

Gästerna kan njuta av en sömlös och bekväm betalningsupplevelse. Säg adjö till besväret med att jaga efter dyra terminaler; allt en gäst behöver göra är att skanna en QR-kod för att betala snabbt och enkelt. Det har aldrig varit enklare att betala sin del av notan.

Men Karma Pay är inte bara ett kraftfullt verktyg för enkla betalningar; det är också en nyckel till att stärka kundrelationer. Genom att möjliggöra personlig service tillsammans med en problemfri betalningsupplevelse kan restauranger skapa lojala gäster som återkommer gång på gång.

"Vi inleder en ny era i sättet som restauranger och gäster interagerar. Karma Pay förbättrar personlig service samtidigt som det förenklar betalningsmomentet för alla inblandade. Vi är stolta över att erbjuda denna banbrytande lösning för restaurangbranschen," säger Hjalmar Ståhlberg Nordegren, VD för Karma.

För mer information om hur Karma Pay kan omvandla din restaurangs betalningsprocess och kundservice, besök Karma Services.

Kontaktinformation:
Emma Kinnås, Marknadsföring & Partnerskapschef
Mobil: +46707334902
E-post: emma.kinnas@karma.life

Om Karma
Karma är en innovativ aktör inom restaurangteknologi, engagerad i att höja restaurangbranschen genom smarta, användarvänliga lösningar. Med Karma Pay, vår senaste innovation, ger vi restauranger möjlighet att förena personlig service med enkel betalning, förbättra gästupplevelser och öka lojaliteten hos sina gäster.

English version

Stockholm, September 22 – Karma is thrilled to introduce Karma Pay, an eagerly anticipated feature designed to blend exceptional personalized service with effortless payment options. With Karma Pay, restaurants can continue to offer cherished personalized service while streamlining the payment process like never before.

Karma Pay revolutionizes how restaurants handle transactions. Staff can carry on with taking orders and engaging with guests in memorable ways. Karma Pay then steps in, offering a suite of robust features including the ease of bill-splitting among multiple diners and a variety of payment methods to suit each guest’s preference.

Customers can revel in a seamless and convenient payment experience. Say goodbye to the hassle of hunting down expensive terminals; all a guest needs to do is scan a QR code to pay quickly and easily. Paying one's share has never been simpler.

But Karma Pay is not just a powerful tool for easy payments; it’s also a key to strengthening customer relationships. By enabling personalized service alongside a hassle-free payment experience, restaurants can cultivate loyal patrons who return time and again.

"Heralding a new era in the way restaurants and diners interact, Karma Pay enhances personalized service while simplifying the payment moment for everyone involved. We are proud to offer this breakthrough solution to the hospitality industry," says Hjalmar Ståhlberg Nordegren, CEO of Karma.

For more information on how Karma Pay can transform your restaurant's payment process and customer service, visit Karma Services.

Contact Information:
Emma Kinnås, Marketing & Partnership Manager
Mobile: +46707334902
Email: emma.kinnas@karma.life

About KarmaKarma is an innovative player in restaurant technology, committed to elevating the dining industry through smart, user-friendly solutions. With Karma Pay, our latest innovation, we empower restaurants to combine personal service with easy payment, enhancing guest experiences and fostering loyalty.

September 7, 2023
Pressrelease
Serve
Emma Kinnås
Genom att klicka på “Tillåt”, så godkänner du att cookies sparas på din enhet för att hjälpa oss förbättra sidupplevelsen, analysera trafik och anpassa vår marknadsföring. Du kan ändra dina inställningar eller återkalla ditt samtycke genom att klicka på "Inställningar". Läs mer i vårIntegritetspolicy