🤖 Nyhet: Var först med Karma AI - framtidens service, idag!
Läs mer här ->

Karma och Trivec inleder partnerskap

T.v: Hjalmar Ståhlberg Nordegren, VD Karma. T.h: Tobias Wallberg, VD Trivec Norden

Karma, en beställning- och betalningslösning som erbjuder en datadriven gästupplevelse och Trivec, en ledande kassasystemslösning för besöksnäringen, har nu ingått partnerskap.

Med Karma får restauranger, barer och hotell möjligheten att ge service på gästens villkor via den webbaserade beställning- och betalningslösningen. Gästen beställer själv  från menyn när det passar, får rekommendationer på tillval, och när beställningen är lagd skickas den direkt till Trivec för personalen att jobba på precis som vanligt. 

Trivec är en marknadsledande kassasystemslösning i Norden som används av företag inom hotell- och restaurangbranschen. Trivecs Norden-VD Tobias Wallberg, säger att partnerskapet med Karma kommer låta företag öka sin försäljning, erbjuda en bättre gästupplevelse samt öka sitt hållbarhetsarbete. 

Vårt partnerskap med Karma handlar om att stärka vårt erbjudande av mobila beställning- och betallösningar för restauranggäster. Vi ser tydliga fördelar för våra kunder som väljer att öppna nya intäktsströmmar, genom att låta sina gäster göra beställningen och betalningen via sina mobiltelefoner. Inte bara ökar de sina intäkter men också upplevelsen och gästservicen. Vi är mycket glada över att ha en sömlös integration med Karmas lösningar för att kunna ge de bästa alternativen för våra kunder och restaurangbranschen.".

Karmas VD och medgrundare Hjalmar Ståhlberg Nordegren säger att partnerskapet med Trivec kommer möjliggöra för fler företag att introducera Karma i sin verksamhet för att effektivisera driften och öka försäljningen.

“Idag förväntar sig gäster att kunna beställa och betala snabbt, smidigt och enkelt när man äter på restaurang. Tack vare integrationen med Trivec kan vi ta bort administration och ge tid tillbaka till både gäst och personal så att de kan fokusera på det viktiga - upplevelsen! Trivecs kassasystem är en väletablerad produkt och företaget har lång erfarenhet inom kassasystemslösningar samt delar vår syn på hur framtidens restaurang borde se ut. Därför är det extra roligt att ingå partnerskap med just dem!“

Nyfiken på att höra mer om hur Karma och Trivec kan effektivisera er drift? Klicka här och fyll i formuläret så kontaktar vi dig snart!


English version

Karma, an ordering and payment solution offering a data-driven guest experience, and Trivec, a leading Point-of-Sale (POS) system for the hospitality industry, have now entered into a partnership. With Karma, restaurants, bars, and hotels have the opportunity to provide service on the guest's terms through the web-based ordering and payment solution. Guests can order from the menu at their convenience, receive recommendations for add-ons, and once the order is placed, it is sent directly to Trivec for the staff to process as usual. Trivec is a market-leading POS system in the Nordic countries used by companies in the hotel and restaurant industry. Tobias Wallberg, Trivec's Nordic CEO, says that the partnership with Karma will enable companies to increase their sales, offer a better guest experience, and enhance their sustainability efforts.


'Our partnership with Karma is about strengthening our mobile ordering and payment solutions for restaurant guests. We see clear benefits for our clients who choose to open new revenue streams by allowing their guests to place orders and make payments via their mobile phones. This not only increases their revenue but also improves the experience and guest service. We are very excited to have seamless integration with Karma's solutions to provide the best options for our customers and the restaurant industry.'


Hjalmar Ståhlberg Nordegren, CEO and co-founder of Karma, says that the partnership with Trivec will enable more companies to introduce Karma into their operations to streamline processes and increase sales.


'Today's guests expect to be able to order and pay quickly, smoothly, and easily when dining at a restaurant. Thanks to the integration with Trivec, we can remove administrative tasks and give time back to both the guests and staff so that they can focus on what’s important—the experience! Trivec's POS system is a well-established product, and the company has extensive experience in POS solutions, sharing our vision for what the future of restaurants should look like. That’s why it's especially exciting to enter into a partnership with them.'


Curious to learn more about how Karma and Trivec can streamline your operations? Click here and fill out the form, and we will contact you soon!

June 8, 2023
Pressrelease
Partnerskap
Genom att klicka på “Tillåt”, så godkänner du att cookies sparas på din enhet för att hjälpa oss förbättra sidupplevelsen, analysera trafik och anpassa vår marknadsföring. Du kan ändra dina inställningar eller återkalla ditt samtycke genom att klicka på "Inställningar". Läs mer i vårIntegritetspolicy